Productoverzicht

 • EuroFID3010 CxHy analyser

  EuroFID3010 CxHy analyser

  De koolwaterstof-analysator EuroFID 3010 is een verwarmde vlamionisatiedetector voor het vaststellen van het gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOC) in afvoerlucht en uitlaatgassen.

 • GM700 Laser gas analyser

  GM700 Laser gas analyser

  GM700 - Efficiënte procesanalyse, ook onder zware condities

  Hoge betrouwbaarheid en precisie, evenals minimale responstijden zijn de onderscheidende kenmerken van de GM700 Laser gas analyser. Gebaseerd op het principe van de TD...

 • GM32 NH3, NO, NO2, SO2 in situ gas analyser

  GM32 NH3, NO, NO2, SO2 in situ gas analyser

  GM32 - Meten van agressieve gassen, snel en direct, ook in explosiegevaarlijke omgevingen

  De GM32 in-situ gasanalysator meet gassen als: SO2, NO, NO2 en NH3, maar ook de druk en temperatuur in de gasleiding - rechtstreeks, snel...

 • GM35 CO, CO2, H2O, N2O in situ gas analyser

  GM35 CO, CO2, H2O, N2O in situ gas analyser

  GM35 - Voor efficiënt regelen van verbrandings- en droogprocessen

  De GM35 in-situ gasanalysator meet gassen als: CO, CO2, H2O en N2O, in de gasleiding - rechtstreeks, snel en zonder gasmonsters en transport. Met deze analysator...

 • GM901 CO in situ gas analyser

  GM901 CO in situ gas analyser

  GM901 - CO-meting voor emissiecontrole en procesaansturing

  De GM901 in-situ gasanalysator meet koolmonoxide [CO] in de gasleiding - rechtstreeks, snel en zonder gasmonsters en transport.

 • Oxitec 5000 O2 meting

  Oxitec 5000 O2 meting

  De Enotec O2 metingen worden toegepast om in-situ de zuurstofconcentratie te meten in diverse processen. Het basismeetprincipe: De met ytriumoxide gestabiliseerde ZrO2-meetcel is onder specifieke omstandigheden geleidend voor O2 -ionen...

 • Oxitec 5000 EX zuurstof analyser

  Oxitec 5000 EX zuurstof analyser

  De Enotec O2 metingen worden toegepast om in-situ de zuurstofconcentratie te meten in diverse processen. Het basismeetprincipe: De met ytriumoxide oxide gestabiliseerde ZrO2-meetcel is onder specifieke omstandigheden geleidend voor O2 -ione...

 • Aquatec O2 / H2O analyser

  Aquatec O2 / H2O analyser

  Droogprocessen vergen altijd veel energie, ongeacht het product. Een snelle en betrouwbare meting van het droogproces maakt het optimaliseren van het proces mogelijk. Met het optimaliseren van het proces zal hierdoor ook het engerieverbuik ...

 • Comtec O2 / combustibles analyser

  Comtec O2 / combustibles analyser

  Oxitec 6000 EX gecertificeerde zuurstof [O2] Combustible [COe] analyser II 2 G EEx d IICT6 Fabrikaat: Enotec GmbH

  De analyser om een optimale stoichiometrische verhouding te vinden in uw proces. Met onze MXP sensor halen wij een hog...

 • D-R 220 Opaciteits stofmeting

  D-R 220 Opaciteits stofmeting

  De D-R 220 stofmeting werkt, gebruikmakend van een doublepass methode, volgens het auto-collimatie princpe. De lichtstraal steekt tweemaal de te meten afstand over. De vermindering van de lichtstraal door het stofgehalte in het meetpad word...

 • D-RX 250 Gecombineerde stofmeter

  D-RX 250 Gecombineerde stofmeter

  De gecombineerde D-RX 250 stofmeting wordt gebruikt voor het continu meten van een stofemissies. De stofconcentratie wordt bepaald door middel van het tribo-elektrische meetprincipe. Dit principe berust op ladingoverdracht van stofdeeltjes ...

 • D-R 290 Optische stofmonitor

  D-R 290 Optische stofmonitor

  Het meetprincipe van de D-R 290 is gebaseerd op optische absorptie.Een lichtstraal wordt verzonden, en weerkaatst. De verzwakking van het licht wordt geëvalueerd en omgezet in een 4-20mA signaal. Dit signaal kan met behulp van een gravimetr...

 • D-R 320 Strooilicht stofmeter

  D-R 320 Strooilicht stofmeter

  De nieuwste stofmonitor van Durag is geschikt voor analyse van lage/middelhoge concentraties stof in uw installatie. De meting maakt gebruik van het principe van stofanalyse, op basis van verstrooid licht naar achter. Het zogenaamde "back s...

 • D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 is een filter monitor die de efficiëntie en de functie van filters en filtersystemen detecteren. Stof bewaking voor kwalitatieve meting van de stofconcentratie in droog proces of rookgas.