Productoverzicht

 • D-R 220 Opaciteits stofmeting

  D-R 220 Opaciteits stofmeting

  De D-R 220 stofmeting werkt, gebruikmakend van een doublepass methode, volgens het auto-collimatie princpe. De lichtstraal steekt tweemaal de te meten afstand over. De vermindering van de lichtstraal door het stofgehalte in het meetpad word...

 • D-RX 250 Gecombineerde stofmeter

  D-RX 250 Gecombineerde stofmeter

  De gecombineerde D-RX 250 stofmeting wordt gebruikt voor het continu meten van een stofemissies. De stofconcentratie wordt bepaald door middel van het tribo-elektrische meetprincipe. Dit principe berust op ladingoverdracht van stofdeeltjes ...

 • D-R 290 Optische stofmonitor

  D-R 290 Optische stofmonitor

  Het meetprincipe van de D-R 290 is gebaseerd op optische absorptie.Een lichtstraal wordt verzonden, en weerkaatst. De verzwakking van het licht wordt geëvalueerd en omgezet in een 4-20mA signaal. Dit signaal kan met behulp van een gravimetr...

 • D-R 320 Strooilicht stofmeter

  D-R 320 Strooilicht stofmeter

  De nieuwste stofmonitor van Durag is geschikt voor analyse van lage/middelhoge concentraties stof in uw installatie. De meting maakt gebruik van het principe van stofanalyse, op basis van verstrooid licht naar achter. Het zogenaamde "back s...

 • D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 is een filter monitor die de efficiëntie en de functie van filters en filtersystemen detecteren. Stof bewaking voor kwalitatieve meting van de stofconcentratie in droog proces of rookgas.

 • D-FW 240 EX Filter bewaking

  D-FW 240 EX Filter bewaking

  De D-FW 240 EX filterbewakingen worden gebruikt voor het continu bewaken op doorslag van o.a. doekenfilters. Maar ook voor het bewaken van installaties ter voorkoming van een stofexplosie. Een stofexplosie kan ontstaan als de ruimte waarin ...

 • DUSTHUNTER SP100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SP100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SP100 - Goedgekeurde stofmeter met meetsonde

  De DUSTHUNTER SP100 is een op geschiktheid getest meetinstrument met meetsonde voor het opsporen van zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties.

 • DUSTHUNTER SB30 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB30 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB30 - Stofmeter gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De DUSTHUNTER SB30 is een meetinstrument voor het opsporen van kleine en middelgrote stofconcentraties in bijv. hete of agressieve gassen.

 • DUSTHUNTER SB100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB100 - Stofmeter gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De DUSTHUNTER SB100 is een EN 15267 gecertificeerde stofanalyser voor het meten van lage tot hoge concentraties, in lastige applicaties, zoals hete corrosie...

 • DUSTHUNTER C200 Transmissie-stofmeters

  DUSTHUNTER C200 Transmissie-stofmeters

  DUSTHUNTER C200 - Twee in één - Stofmeter met transmissie en strooilicht meetprincipe

  DUSTHUNTER C200 Stofmeter met twee meetprincipes. Automatische controle van nul- en referentiepunt. Bewaking van verontreiniging. Automatisch...

 • FWE200 Stofmeter voor nat rookgas

  FWE200 Stofmeter voor nat rookgas

  DUSTHUNTER SB30 - Stofmeter voor nat rookgas gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De FWE200 is ontworpen om stofconcentraties in natte rookgassen te meten. Het gas wordt afgezogen via een bemonsteringssonde en tot boven da...