Productoverzicht

 • D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 Filter bewaking

  D-FW 231 is een filter monitor die de efficiëntie en de functie van filters en filtersystemen detecteren. Stof bewaking voor kwalitatieve meting van de stofconcentratie in droog proces of rookgas.

 • D-FW 240 EX Filter bewaking

  D-FW 240 EX Filter bewaking

  De D-FW 240 EX filterbewakingen worden gebruikt voor het continu bewaken op doorslag van o.a. doekenfilters. Maar ook voor het bewaken van installaties ter voorkoming van een stofexplosie. Een stofexplosie kan ontstaan als de ruimte waarin ...

 • DUSTHUNTER SP100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SP100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SP100 - Goedgekeurde stofmeter met meetsonde

  De DUSTHUNTER SP100 is een op geschiktheid getest meetinstrument met meetsonde voor het opsporen van zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties.

 • DUSTHUNTER SB30 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB30 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB30 - Stofmeter gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De DUSTHUNTER SB30 is een meetinstrument voor het opsporen van kleine en middelgrote stofconcentraties in bijv. hete of agressieve gassen.

 • DUSTHUNTER SB100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB100 Strooilicht stofmeter

  DUSTHUNTER SB100 - Stofmeter gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De DUSTHUNTER SB100 is een EN 15267 gecertificeerde stofanalyser voor het meten van lage tot hoge concentraties, in lastige applicaties, zoals hete corrosie...

 • DUSTHUNTER C200 Transmissie-stofmeters

  DUSTHUNTER C200 Transmissie-stofmeters

  DUSTHUNTER C200 - Twee in één - Stofmeter met transmissie en strooilicht meetprincipe

  DUSTHUNTER C200 Stofmeter met twee meetprincipes. Automatische controle van nul- en referentiepunt. Bewaking van verontreiniging. Automatisch...

 • FWE200 Stofmeter voor nat rookgas

  FWE200 Stofmeter voor nat rookgas

  DUSTHUNTER SB30 - Stofmeter voor nat rookgas gebaseerd op het strooilicht meetprincipe

  De FWE200 is ontworpen om stofconcentraties in natte rookgassen te meten. Het gas wordt afgezogen via een bemonsteringssonde en tot boven da...

 • D-FL 100 Flowmeter

  D-FL 100 Flowmeter

  Een bewezen meettechniek om een debiet te bepalen, is de verschildruk flowmeting D-FL 100 (dP-meting). In een leiding wordt een obstructie geplaatst. Het gemeten drukverschil over deze obstructie is proportioneel met het debiet.

 • D-FL 220 Flowmeter

  D-FL 220 Flowmeter

  Flowmeting op basis van Ultrasoon principe. Ultrasoon sensorsysteem om de snelheid en het debiet van rookgassen of procesgas in pijpen of buizen te meten.

 • D-FL 220T Tunnel flowmeter

  D-FL 220T Tunnel flowmeter

  Grotere veiligheid en minder files; dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het toekomstige verkeersmanagement. Intelligente verkeersbewakingssystemen vormen de basis van de moderne verkeersmanagement-technologie. Multi Instruments Ana...

 • FLOWSIC100 Flowmeter

  FLOWSIC100 Flowmeter

  De Flowsic 100 serie biedt oplossingen voor een breed scala aan meettoepassingen voor de berekening van debieten in procesanalyse en emissiemetingen.

 • D-LE 103 Vlamdetectie

  D-LE 103 Vlamdetectie

  De D-LE 103 vlamscanner is in staat nauwkeurig de aanwezigheid of afwezigheid van een vlam te bepalen. De vlamscanner beschikt over een gevoelige (UV/IR/VIS) ontvangstbuis, in combinatie met "proven electronics", om onderscheid te kunn...