Productoverzicht

 • SO2 Zwaveldioxide gasdectie

  SO2 Zwaveldioxide gasdectie

  SO2 gasdectie voor uw veiligheid. Zwaveldioxide werkt reeds in lage concentraties  sterk irriterend op de longen. Inhalatie van het zwavel kan kortademigheid, hoesten en longoedeem veroorzaken.

   

 • O2 Zuurstof gasdetectie

  O2 Zuurstof gasdetectie

  Zuurstof, is van levensbelang. Wist u dat zuurstof onder bepaalde omstandigheden echter gevaarlijk is? En dat het meten van zuurstof eenvoudig is.

 • CL2 Chloor gasdetectie

  CL2 Chloor gasdetectie

  CL2 / chloor kan als gevolg van haar giftige,  corrosieve en of oxiderende werking schade toebrengen aan mens, dier en omgeving wanneer zij op onoordeelkundige wijze wordt opgeslagen en gebruikt. 

   

 • H2S Waterstofsulfide gasdetectie

  H2S Waterstofsulfide gasdetectie

  Zwavelwaterstof - Waterstofsulfide is een kleurloos gas met een sterke rotte eieren geur. De geurdrempel is slechts 0,18 mg/m3. Het gas is met een zwaarder dan lucht. Bij hoge concentraties is H2S brandbaar en explosief in de lucht.

 • HCL Waterstofchloride Zoutzuur gasdetectie

  HCL Waterstofchloride Zoutzuur gasdetectie

  Waterstofchloride (HCL) is een verbinding van waterstof en chloor.  In zuivere toestand is het een uiterst corrosief gas. Opgelost in water noemen wij het zoutzuur. Bij gasdetectie spreken we enkel over waterrstofchloride, omdat het ga...

 • LEL gasdetectie

  LEL gasdetectie

  Gasdetector met NDIR detector in industriële behuizing voor het detecteren van brandbare gassen zoals methaan, propaan, butaan, benzine, waterstof aceton en vele anderen.